Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie of osteopathische geneeskunde is een patiëntgerichte eerstelijns gezondheidsdiscipline. Het legt de nadruk op de relatie tussen de structuren en functies van het lichaam.

Via een globale manuele benadering wordt het natuurlijk herstelvermogen van het menselijk lichaam gestimuleerd.

'Definitie van de Europese norm (EN 16686)'

Osteopathie is een holistische benadering. Hierbij wordt het lichaam als één geheel behandeld.  Elk lichaamsonderdeel staat in relatie met elkaar.

Wanneer er in één onderdeel een verhoogde spanning wordt opgebouwd (door bv. een trauma) zal het door een ander worden gecompenseerd. Hierdoor kan je toch normaal blijven functioneren. Maar als dit letsel niet tijdig wordt behandeld zal deze spanning zich uitbreiden waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Wanneer het lichaam niet meer in staat is om dit te compenseren ontstaat er een pijnklacht en op lange termijn zelfs een aandoeningen/pathologie (chronisch letsel).


De kunst van osteopathie is om deze spanningen op te sporen om zo de compensatiestrategieën terug te optimaliseren . Dit doorbreekt de vicieuze cirkel en bevordert het natuurlijk herstelmechanisme.


Osteopathie heeft naast een curatieve (genezende) functie ook een preventieve werking. De behandeling steunt op een hypothesevorming gevormd door een diepgaande anamnese, een globaal bewegingsonderzoek (inspectie, actief en passief bewegingsonderzoek, weerstandsonderzoek, neurologisch onderzoek, toegevoegd onderzoek, visceraal en craniaal onderzoek). Via verschillende testen worden bewegingsbeperkingen op alle niveau's opgespoord.

Indien nodig wordt de patiënt doorverwezen door de therapeut voor verdere medische beeldvorming of onderzoeken alvorens de behandeling op te starten. De veiligheid van de patiënt staat ten alle tijden centraal.


De behandeling zelf bestaat uit manueel technisch handelen van de osteopaat. Deze is gericht op het herstel van de functies op alle niveau's van het lichaam. Hierbij worden GEEN apparatuur gebruikt. Indien er bepaalde structurele blokkades gevonden worden kunnen deze via manipulaties of mobilisaties verholpen worden. 


Osteopathie kan als aanvulling op de klassieke geneeskunde een oplossing bieden voor allerhande acute/chronische problemen.

Voor welke aandoeningen u in behandeling kan komen bij een osteopaat zie indicatie's.Voor welke problematiek kan je terecht bij een osteopaat? 

Osteopathie bij volwassenen en senioren:

 

U kan voor vrij veel problemen een osteopaat consulteren. De volgende lijst is slechts een indicatieve lijst. Indien u vragen hebt of u voor een bepaalde klacht bij mij terecht kan mag u mij steeds contacteren.


 • Rugpijn/nekpijn
 • Hoofdpijn/migraine
 • Uitstralingspijn (geknelde zenuw)
 • Pijn in eender welk gewricht van het lichaam
 • Kaakgerelateerde klachten 
 • Duizeligheid/ vertigo
 • Spijsverteringsproblemen (maag- en darmklachten)
 • Zwangerschapsklachten/-begeleiding
 • Stressgerelateerde klachten, spierspanningen
 • Burn-out
 • Chronische vermoeidheid
 • Fibromyalgie
 • Slaapproblemen
 • Incontinentieproblematiek


 • Menstruatiestoornissen
 • Oedeem (vochtophoping)
 • Pijn na operaties
 • Sportblessures
 • Sinusitis
 • Pijn na een whiplash
 • Klachten met onbekende oorzaak
 • ...
 • Artrotische klachten: deze klachten kunnen helaas niet genezen worden. Wel kan er getracht worden om de beweegelijkheid in het betrokken gewricht zo goed mogelijk te herstellen om zo de levenskwaliteit te verbeteren.


Osteopathie bij kinderen en adolescenten:


 • Groeipijnen
 • Houdingsproblematiek
 • Slaapstoornissen
 • Spijsverteringsstoornissen (reflux, darmkrampen,...)
 • Klachten met onbekende oorzaak
 • ...

Osteopathie bij baby's: 

 

 • Reflux, buikkrampjes
 • huilbaby's
 • voorkeurshouding
 • hoofdje moeilijk naar 1 kant draaien
 • afgevlakt hoofdje (plagiocephalie)
 • rusteloosheid, slaapproblemen
 • ...


Preventieve screening:


Het is ook mogelijk preventief langs te komen. In het lichaam kunnen reeds blokkade's aanwezig zijn zonder dat u het zelf opmerkt. Dit komt omdat het lichaam deze beperkingen probeert te compenseren/op te vangen. Indien onbehandeld en de spanningen blijven opbouwen wordt het compensatiemechanisme verstoort. Hierdoor ontstaat er een pijnklacht.

IMG_4935
0c8586e5-ae75-4aaf-a165-ae7eb080e02c
IMG_4813
a48f3f12-23b7-4695-9908-2d7c7382e9d8
IMG_4931
ad6d50a7-2f05-4841-b385-da1e77c639d0
dcc0fa16-c9d9-45a1-9de6-609cfd29c9db
IMG_4937
e25c968f-cad7-431e-b639-7edb7bf4cbd5
IMG_4932

Verloop osteopatisch consult

De eerste consultatie zal ongeveer een 40-45min in beslag nemen.

Het gesprek gaat van start met enkele vragen over je huidige pijnklacht.

Bijkomend wordt jou medische voorgeschiedenis overlopen zijnde doorgemaakte trauma's, operatie's, medicatie, reeds behandelde problemen, etc. 

Nadien zullen er ook enkele vragen zijn over de viscerale problematiek zoals: spijsverteringsproblematiek, voeding, respiratorische (ademhaling) - en cradiologische (hart en bloedvaten) problematiek, alsook urogenitale klachten (betrekking hebbend tot blaas en genitalieën).

 

Uit de voorgaande gewonnen informatie kunnen er al enkele hypotheses gevormd worden wat al een idee over de mogelijk oorzaak van de huidige klacht. 

 

Een daaropvolgend grondig klinisch onderzoek zal deze hypotheses kunnen bevestigen of weerleggen. Hierbij worden enkele testen uitgevoerd.

Hierna kan een gericht en veilig behandelplan opgesteld kan worden.

 

Cruciaal is de betrekking van de patiënt zelf. Deze staat namelijk centraal in de behandeling. De bevindingen worden uitgebreid besproken en onduidelijkheden worden uitgeklaard.

 

Indien uit onderzoek blijkt dat er bepaalde beeldvorming noodzakelijk is alvorens te behandeling op te starten wordt u doorverwezen naar de desbetreffende arts/specialist. Dit omdat een veilige behandeling essentieel is.

 

Indien u in het verleden reeds beeldvorming of andere medische onderzoeken hebt ondergaan mag u de resultaten altijd meebrengen. Dit geeft ons al wat meer informatie en kunnen we sneller overgaan tot behandelen.

 

Voor een osteopathische behandeling is GEEN voorschrift van de huisarts nodig. U kan dus meteen in behandeling komen.  Vragen over tussenkomst van de mutualiteiten zie 'maak een afspraak'.

 

Opvolgconsult:

Een opvolgconsult zal ongeveer 35-40min in beslag nemen.

 

Meestal zijn er 3-5 behandelingen nodig om een klacht te verbeteren. Dit is natuurlijk afhankelijk van de aard van de klachten. Bij chronische klachten kan dit mogelijks wat meer tijd in beslag nemen.